• <multilanguagemanager_en>

Pro Ads:SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN : MEĐUNARODNO SKLADATELJSKO NATJECANJE NEW NOTE - CROATIA 2012

Riječi su riznica.

Promote
your business,
products, services


Communiqués

Valorisez
vos affaires,
produits et services


SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN: MEĐUNARODNO SKLADATELJSKO NATJECANJE "NEW NOTE CROATIA 2012

Ukupni fond nagrada: 5.000€

Rok za prijave skladbi: 10. ožujka 2012

PRAVILA NATJECANJA

1. Natjecanje je otvoreno za sve skladatelje bez obzira na dob i nacionalnost 2. Dopuštene su prijave više skladbi jednog skladatelja 3. Mogu se prijaviti na natjecanje i skladbe koje su već izvedene, ali ne smiju biti objavljene ili snimljene

KATEGORIJA NATJECANJA

1. Skladba za klasični puhački kvintet 2. Orkestracija: flauta, oboa, klarinet, rog, fagot 3. Upotreba elektronike nije dopuštena 4. Trajanje: najviše do 15 minuta

NAGRADE

  • Prva nagrada: 3.500€ i izvedba skladbe 5. listopada 2012. na koncertu slavnog Puhačkog kvinteta Berlinske filharmonije www.windquintet.com) na 37. samoborskoj glazbenoj jeseni
  • Druga nagrada: 1.000€
  • Treća nagrada: 500€

PROSUDBENO TIJELO

IVO MALEC

skladatelj (Hrvatska/Francuska) predsjednik


ALUN FRANCIS

dirigent i skladatelj (Velika Britanija)


LOJZE LEBIČ

skladatelj Slovenija)


UROŠ LAJOVIC

dirigent i skladatelj (Slovenija)


SREĆKO BRADIĆ

skladatelj i umjetnički voditelj (Hrvatska)


Odluke prosudbenog tijela su konačne.

Ako kvaliteta skladbi nije na zadovoljavajućoj razini, prosudbeno tijelo zadržava pravo ne dodijeliti nagradu(e).


INAUGURACIJA POBJEDNIKA

1. Pobjednička skladba bit će izvedena 5. listopada 2012. na koncertu Puhačkog kvinteta Berlinske filharmonije (www.windquintet.com) u organizaciji Samoborske glazbene jeseni.

2. Skladatelj pobjedničke skladbe mora osigurati sav materijal za izvođenje o svojem trošku i poslati ga Samoborskoj glazbenoj jeseni najkasnije do 16. travnja 2012.

3. Pobjednik natjecanja bit će objavljen poslije 26. ožujka 2012. Samoborska glazbena jesen pozvat će pobjednika natjecanja na svečano izvođenje pobjedničke skladbe 5. listopada 2012. o trošku festivala.

4. Sudionici natjecanja su suglasni da, ako njihova skladba pobijedi, sve buduće izvedbe djela bit će označene u tiskanom programu s “Winner of the International Composers Competition NEW NOTE Croatia 2012”. Isto vrijedi i za buduća izdavanja i /ili snimanja djela.

5. Primjerci partitura nagrađenih djela bit će pohranjene u arhivi Samoborske glazbene jeseni.

PRISTUPNICA

1. Pet (5) primjeraka partitura šalju se bez imena skladatelja (anonimno) i trebaju se označiti sa šifrom (sloganom).

2. Zajedno s partiturom šalje se i zapečaćena omotnica označena s istom šifrom (sloganom) u kojoj trebaju biti sljedeći podaci:

a) skladateljevo ime i prezime i spol

b) datum i mjesto rođenja

c) nacionalnost

d) adresa, telefon, e-mail ili fax

e) naziv i trajanje skladbe

f) sažete skladateljeve misli oko prijavljene skladbe na hrvatskom ili engleskom jeziku

g) biografija i recentna fotografija skladatelja

h) potvrda u vidu potpisane izjave da skladba nije objavljena ni snimljena

3. Prijavom na natjecanje autor skladbe prihvaća objavljivanje na internetskim stranicama Samoborske glazbene jeseni te objavu imena i moguće fotografije i audio/video snimki u javnim medijima

4. Vraćanje skladbi je moguće samo na račun skladatelja

5. Skladbe trebaju biti poslane na ovu adresu:


POU SAMOBOR

TRG MATICE HRVATSKE 3

10430 SAMOBOR

CROATIA

phone/fax: + 38513360112,+38513360267

e-mail: sgj@pousamobor.hr

6. Rok za prijavu skladbi je 10. ožujka 2012. Vrijedi datum poštanskog žiga.

PRISTUPNINA

1. Pristupnina za svaku skladbu iznosi 50€ (protuvrijednost u kunama)

2. Iznos pristupnine moguće je poslati na sljedeći način:


Bankovnom uplatom na:

POU SAMOBOR

SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN

Banka: Raiffeisenbank Austria 2484008-1100460076

Account number (IBAN): HR7224840081100460076

SWIFT-BIC (Bank identification code): RZBHHR2X


Pogledi

Terra

Obračajući se agenciji Lingua Veritas, oslanjate se na zagarantiranu kvalitetu, potvrđenu od brojnih klijenata koji nam daju svoje povjerenje od 2001.

>>> Reference