Gazette:Agenda:Prevođenje filmova i titlanje

Prevođenje je otac civilizacije
Agenda
PREVOĐENJE FILMOVA I TITLANJE

ProZ.com i PROMONTIUM objavljuju edukaciju na temu: PREVOĐENJE FILMOVA I TITLANJE, koji će se održati u petak, 14. rujna. Točno vrijeme i mjesto održavanja odredit ćemo naknadno.

Seminar će imati dvije strukturne cjeline: METODOLOGIJA PREVOĐENJA I TEHNIKA PREVOĐENJA.

Cijena tečaja je 800 kn bez PDV-a

Ako imate pitanja, obratite se koordinatoru edukacija na: leonardo@proz.com. Molimo da Leonardu pišete na engleskom jeziku.

U seminaru će se koristiti autorski program PANDA-ed, ing. Željka Filetina, koji koriste sve službene televizijske kuće u Hrvatskoj i mnoge u inozemstvu.

Korištenje programa tijekom seminara će obrazložiti i pokazati sam autor, gospodin Filetin, a polaznici će moći kupiti i instalacijski disk po vrlo povoljnoj cijeni.


Proz


Pogledi

Terra

Obračajući se agenciji Lingua Veritas, oslanjate se na zagarantiranu kvalitetu, potvrđenu od brojnih klijenata koji nam daju svoje povjerenje od 2001.

>>> Reference